De door architect E.J. Margry in neogotische stijl ontworpen Bartholomeuskerk in Nootdorp herbergt in zijn interieur een bijzondere schat: een reeks schilderingen uit de periode 1914-1917, van de hand van de bekende schilder Jan Dunselman. Dankzij een subsidie van de Provincie Zuid-Holland kan de restauratie van deze schilderingen binnenkort ter hand genomen worden.

Jan Dunselman (1863-1931) studeerde af aan de Antwerpse kunstacademie en won voor zijn werk in 1884 de Prix de Rome. Hij maakte vervolgens een studiereis naar Italië en Spanje en werd bij terugkeer lid van de katholieke kunstkring De Violier en van Arti et Amicitiae. Dunselman schilderde veel historische taferelen en portretten, maar kreeg al snel bekendheid door zijn kerkinterieurs. Onder andere in de Nicolaaskerk in Amsterdam, de Liduinakerk in Schiedam en de kathedrale kerk in Rotterdam drukte hij met zijn wandschilderingen en kruiswegstaties een nadrukkelijke stempel op de kerkinterieurs, met levendig weergegeven Bijbelse taferelen in heldere kleurstellingen. Zijn composities waren als het ware momentopnamen van het werkelijke leven, en hierin week hij scherp af van de tot dan toe gangbare schilderingen in gotische, middeleeuwse trant die de meeste katholieke kerken sierden.
De waardering voor het werk van Dunselman nam echter in de loop van de twintigste eeuw nogal af, en veel van zijn werk verdween of werd overschilderd. Zo ook in Nootdorp, waar de schilderingen achter beplating verdwenen. Pas rond de eeuwwisseling kwam er hernieuwde belangstelling voor deze werken en werden ze weer in het zicht gebracht, maar de tand des tijds had duidelijk zijn invloed gehad. De werken zijn beschadigd door zouten en zijn door dikke lagen vuil letterlijk en figuurlijk hun glans kwijt.

Nadat het kerkgebouw in de afgelopen jaren in een aantal fasen gerestaureerd was, werd het nu tijd om de pijlen te richten op de monumentale schilderingen. Het parochiebestuur vroeg ons bureau daarvoor een plan op te stellen, waarvoor we samenwerkten met Willianne van der Sar van Color & Conservation. Met deze plannen werd begin dit jaar de benodigde omgevingsvergunning aangevraagd en werd een aanvraag voor een restauratiesubsidie gedaan. Zoals afgelopen week bekend gemaakt met succes: de provincie draagt bijna € 150.000,- bij in de kosten! Fantastisch nieuws, want hiermee zullen we dit belangrijke werk van Jan Dunselman binnen afzienbare tijd ook in Nootdorp weer kunnen zien zoals het destijds bedoeld was! 

Categories:

Tags:

Comments are closed

© 2024 BUREAU POLDERMAN.