BIJENKORF, DEN HAAG

Voor het gebouw van de Haagse Bijenkorf – in 1924-1926 gebouwd naar ontwerp van de Amsterdamse architect Piet Kramer –  werken wij al enkele jaren aan de gefaseerde restauratie, maar ook de verduurzaming, van de gehele gevel. Dit voor zowel de karakteristieke puien in glas-in-lood en het golvende metselwerk.


Het gebouw van de Haagse Bijenkorf werd in 1924-1926 gebouwd naar ontwerp van de Amsterdamse architect Piet Kramer. Hoewel het ontwerp voor het gebouw in eerste instantie wat kritiek kreeg, waren de reacties na oplevering unaniem lovend.

Het ontwerp van het gebouw in de stijl van de Amsterdamse school wist onverwacht goed evenwicht te bewaren tussen een strak, indrukwekkend bouwvolume en verfijnde en speelse details en monumentale kunst van een groot aantal bekende kunstenaars. Het meest in het oog springen de zichtgevels aan de winkelstraten, met golvend metselwerk en puien met glas-in-lood in een messing omkadering.

Omdat er enige vraagtekens waren bij de technische staat van de ramen verzocht de eigenaar van het gebouw ons in 2019 een proefrestauratie te leiden van één gevelsegment.

Op basis van de uitkomsten van deze proef is een restauratieplan voor de overige geveldelen opgesteld, dat in de komende jaren in fasen onder onze leiding zal worden uitgevoerd.

Door de restauratievisie is het uniforme eindbeeld van de restauratie geborgd, ook al zal het nog jaren duren voordat de gehele lijn is aangepakt.

De eerste fase van de restauratie, uitgevoerd in 2015-2016 omvatte het betoncasco van 600 meter viaduct, met daarin 17 leegstaande bogen en station Bergweg. Daarbij werden fraaie vondsten gedaan, zoals de achter beplating verstopte pui van een automaterialenhandel. Deze werd gerestaureerd, net als de aan de Bergweg gelegen zijgevel van de uitbouw aan het viaduct, die onherkenbaar verminkt was, maar verrassend gaaf bewaard bleek.

locatie : 

periode : 

type : 

schaal : 

opdrachtgever : 


Den Haag

2016 – …

Rijksmonument

CBRE

© 2024 BUREAU POLDERMAN.