VESTINGMUREN, VLISSINGEN

Voor Waterschap Scheldestromen begeleidden de restauratie van de vestingsmuren in Vlissingen.
Al in 2012 waren wij betrokken bij de restauratie van enkele delen van het Keizersbolwerk en recentelijk stelden wij een restauratieplan op voor de gehele vestingmuur. De eerste fase, de restauratie van de “Muur van Altena”, het oostelijke deel van de vesting, is inmiddels afgerond.


De vestingwerken van Vlissingen werden in hun vroegste vorm omstreeks 1489 aangelegd als reactie op een plundering enkele jaren daarvoor. Om de ingang van de havens beter te kunnen verdedigen werd tussen 1548 en 1552 naar ontwerp van de Italiaanse vestingbouwkundige Donato de Boni Di Pellizuoli het Keizersbolwerk gebouwd, vernoemd naar de destijds heersende keizer Karel V.

De muren ten oosten van de haven kwamen tussen 1580 en 1590 tot stand en kregen een gedeelde functie als zeedijk langs de Westerschelde en als verdedigingswerk. Ook de muur ten westen van de haven, die in het derde kwart van de 16e eeuw werd verlengd, had een dergelijke gecombineerde functie. 

Omdat de muren niet meer voldeden aan de eisen zoals die aan een waterkering werden gesteld, zijn in de jaren ’80 van de vorige eeuw betonnen waterkeringen achter de oude muurwerken gemaakt en werden de muren gerestaureerd.

De aan de Westerschelde gelegen delen van de vestingwerken werden enkele jaren geleden door Rijkswaterstaat overgedragen aan waterschap Scheldestromen. Diverse delen van de muren verkeren inmiddels weer in slechte staat. 

Voor het waterschap begeleidden wij in 2012 de restauratie van enkele delen van het Keizersbolwerk. 
In 2018 concludeerde het waterschap dat de technische staat van de muurwerken te wensen overliet. Wij kregen daarop de opdracht om voor het volledige waterfront van Vlissingen een restauratieplan op te stellen.

De Muur van Altena vormt daarbinnen qua ingrepen het omvangrijkste deel en kon dankzij een restauratiesubsidie van de provincie dit jaar als eerste aangepakt worden.

Een mooie vondst is nu al dat in de voet van de muur, verscholen achter basaltblokken en begroeiing met wier en oesters, een fors muurvlak is aangetroffen in natuursteen, die nog van de oorspronkelijke aanleg van de muur in 1580 moet dateren.

locatie : 

periode : 

type : 

schaal : 

opdrachtgever : 


Vlissingen

2018 – …

Rijksmonument

Waterschap Scheldestromen

© 2024 BUREAU POLDERMAN.