WATERLOOPBOS, MARKNESSE

Het Waterloopbos is een bijzonder en jong rijksmonument dat zich bevindt in de Noordoostpolder.
Hier was vanaf 1954 het Waterloopkundig Laboratorium gevestigd, waar op schaal modellen van havens en kustverdedigingen werden getest . Toen het laboratorium in 1996 werd gesloten, werden de modelplaatsen geleidelijk door de natuur overmeesterd.

Binnen een termijn van meerdere jaren worden verschillende modelplaatsen gerestaureerd en weer beleefbaar gemaakt, daarvoor stelden wij de afgelopen jaren de ontwerpen op en maakten we een ontwerp voor een nieuwe routing doorheen het park en beleving van de verschillende modelplaatsen.


In het Waterloopbos, bij Kraggenburg in de Noordoostpolder, was vanaf 1954 het Waterloopkundig Laboratorium gevestigd.

Er werd een hoofdstructuur van vaarten en afvoerkanalen met diverse sluizen aangelegd, waartussen een dertigtal modelplaatsen werd gemaakt. Hier werden op schaal modellen gemaakt en getest van nog aan te leggen havens en kustverdedigingen in binnen- en buitenland, om te bezien hoe deze zich in het stromende water gedroegen.

Het laboratorium sloot in 1996, toen computermodellen de beproevingen overnamen. De modelplaatsen werden vergeten en kwamen in 2002 in handen van Natuurmonumenten.

Mede omdat het Waterloopbos in 2016 als rijksmonument werd aangewezen heeft Natuurmonumenten zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor het behoud van de structuur, sluizen en modelplaatsen op het terrein.

Voor Natuurmonumenten stelden wij een restauratieplan en ontwerp op voor de modelplaats “De Golfbak”. Dit was binnen het bos een bijzondere modelplaats, die keer op keer opnieuw werd gebruikt voor uiteenlopende proeven, waaronder onderzoek naar de stabiliteit van de blokkendammen in de Grevelingen en de pijlers van de stormvloedkering in de Oosterschelde. 

De restauratie van de Golfbak, welke in september 2019 werd opgeleverd, vormde de eerste in een reeks van te herstellen modelplaatsen.

Thans wordt gewerkt aan de plannen voor het restaureren, openstellen en beleefbaar maken van nog eens acht modelplaatsen, die de komende jaren aangepakt zullen worden.

locatie : 

periode : 

type : 

schaal : 

opdrachtgever : 


Marknesse, Noordoostpolder

2018 – …

Rijksmonument

1000 hectare

Natuurmonumenten

© 2024 BUREAU POLDERMAN.