GEMAAL LIJNDEN

Het gemaal te Lijnden werd in 1846-1849 gebouwd in het kader van de droogmaking van het Haarlemmermeer. Nadat de rol van het gemaal werd overgenomen door een nieuw gebouw, werd het overgedragen aan BOEi.

Zij stelden als doel het gebouw te herbestemmen met behoud van de monumentale installatie en gebouwdelen.

Voor BOEi stelden wij het restauratieplan op en maakten wij het ontwerp voor de herbestemming tot restaurant “Bij Qunis”. Aansluitend hebben we ook de uitvoering van de werkzaamheden geleid.


Gemaal Lijnden in Lijnden is in 1846-1849 gebouwd in het kader van de droogmaking van het Haarlemmermeer.

Het gemaal was bij de oplevering geheel identiek aan het bekende Cruquius-gemaal en is genoemd naar Frans Godard baron van Lynden van Hemmen (1761-1845), opsteller van het plan op basis waarvan de uiteindelijke drooglegging van het Haarlemmermeer heeft plaats gevonden.

Na het droogvallen van de polder is het gemaal ingezet voor het peilbeheer, totdat deze taak in oktober 2005 werd overgenomen door een nieuw gemaal.

Het oude gemaal is daarna door het Hoogheemraadschap van Rijnland overgedragen aan BOEi, dat zich tot doel stelde een passende herbestemming voor het gemaal te vinden, met behoud van de monumentale installatie en gebouwdelen.

Voor BOEi stelden wij het restauratieplan en uitwerking van het ontwerp voor de herbestemming tot restaurant Bij Qunis op. Aansluitend leidden we de uitvoering van de werkzaamheden.

Het restaurant werd begin 2015 geopend en krijgt al jaren lovende kritieken; inmiddels heeft het een plekje gekregen in de top-500 restaurants van Nederland volgens het tijdschrift “Lekker”.

locatie : 

periode : 

type : 

schaal : 

opdrachtgever : 


Akkerdijk, Lijnden

2012 – 2015

Rijksmonument

450 m2

Boei

© 2024 BUREAU POLDERMAN.