Voor de afwisseling eens een project van een opvallend andere schaal! Sinds einde vorig jaar werken wij in een bouwteam met o.a. Mourik Infra BV als architect mee aan de planvorming voor een grootschalige renovatie van de Prinses Marijkesluizen bij Rijswijk in Gelderland in opdracht van Rijkswaterstaat.

De Prinses Marijkesluizen zijn gesticht in 1939 en worden beheerd door Rijkswaterstaat voor de peilbeheersing in het Amsterdam-Rijnkanaal. In 1979-1981 is het sluizencomplex na verbreding van het kanaal uitgebreid met een nieuwe, beeldbepalende waterkering in de vorm van een keerschuif van 80 meter breed, opgehangen tussen twee betonnen heftorens. De huidige situatie is een opvallende samensmelting van die twee tijdslagen, die naast de sluizen ook een dieselgemaal, een verkeersbrug en verschillende dienstgebouwen en -woningen omvat. De tijdslagen zijn niet alleen afleesbaar op grote schaal, maar lopen door op detailniveau en in materialisatie, met een evenzeer tijdsgebonden tactiliteit en tectoniek.

Het sluizencomplex wordt gerenoveerd zodat het de komende jaren weer betrouwbaar en veilig kan functioneren en de gehele bediening kan voldoen aan de hedendaagse veiligheidseisen. Hiervoor worden onder andere de sluisdeuren, de keerschuif en de verkeersbrug onder handen genomen en wordt de bediening van het gemaal en sluisdeuren gemoderniseerd.

Het complex is niet formeel beschermd als monument. Rijkswaterstaat is desondanks van mening dat het een hoge cultuurhistorische waarde heeft en ziet er daarom op toe dat de aanpassingen gebeuren met respect voor de karakteristiek van het complex.

Bij de voorbereiding van de renovatie wordt een bijzondere en innovatieve aanpak gevolgd, waarbij nauw en op gelijkwaardige voet wordt samengewerkt in een ontwerpteam waarvan ook de opdrachtgever deel uitmaakt. Onderdeel van de aanpak is dat het opstellen van het plan voor de renovatie plaatsvindt onder begeleiding van een restauratiearchitect, waarvoor ons bureau is geselecteerd. Als basis voor de planvorming is door ons een zogenoemd transformatiekader opgesteld, waarin wordt aangegeven welke kwaliteiten het complex typeren en welke onderdelen daarvoor van belang zijn, maar ook waar de uitdagingen liggen om het complex te herwaarderen, afgestemd op het nieuwe programma en het vernieuwde functioneren. De komende maanden wordt toegewerkt naar een vergunningsaanvraag en kijken wij als restauratiearchitect mee met de uitwerking van alle relevante onderdelen.

Transformatiekaders maken overigens steeds meer deel uit van ons reguliere werk, of het nou gaat over grootschalige sluizencomplexen, stedelijke gebouwen of afgelegen boerderijen. Neem een kijkje op onze website voor meer informatie over dit onderwerp!

(bron luchtfoto : Rijkswaterstaat)

Bouwteam met Rijkswaterstaat, Mourik, MechDes Engineering , Boonzaaijer Bouw, Boorsma B.V., Van den Herik Sliedrecht, Gelders Staalstraal- en Schildersbedrijf B.V., Istemewa, Lurfs Engineering BV

Categories:

Comments are closed

© 2024 BUREAU POLDERMAN.