CULTUURHISTORIE

Monumenten vormen fysieke dragers van de (bouw)geschiedenis van Nederland. Kennis hebben van de cultuurhistorische waarden in en om het gebouw is daarom essentieel wanneer een wijziging plaatsvindt. Bureau Polderman levert op gebied van cultuurhistorie diverse diensten in de vorm van maatwerkadviezen en onderzoekrapportages, bijvoorbeeld:

– bouwhistorisch onderzoek;

– architectuur- en herbestemmingsvisies;

– globaal kleurhistorisch onderzoek;

– bouwhistorische begeleiding in de sloop-, ontwerp- en uitvoeringsfase.

Onze restauratieadviseurs, ontwerpers en bouwhistorici hebben allen geruime ervaring met het omgaan met cultuurhistorie en de praktische implementatie ervan in het ontwerp- en bouwproces. Wij beschikken over kennis, ervaring en interesse voor alle soortige bouwwerken uit alle bouwperioden, waardoor wij breed inzetbaar zijn.


Woonhuizen

Boerderijen

Complexen

Duikers & sluizen

Gemalen

Religieuze gebouwen

© 2024 BUREAU POLDERMAN.