HEERENHUYS “DE HEUVEL”

Adres:                                           Baden Powelllaan 12, Rotterdam
Bouwjaar:                                   tussen circa 1770 en 1784
Architect:                                    onbekend
Architectuurstijl:                     Lodewijk XVI-stijl
Oorspronkelijke functie:     herenhuis van een buitenplaats
Huidige functie:                       horeca

Herenhuis “De Heuvel” is onlosmakelijk verbonden met het Park. Oorspronkelijk was het een op een dijk gesitueerd woonhuis van een buitenplaats, met uitzicht over de Maas. Aan het einde van de 19e eeuw kocht de gemeente de buitenplaats en voegde het samen het zich al reeds daarnaast bevindende Park en creëerde daarmee een bijzondere, groene oase voor de stad.

Het pand heeft sindsdien diverse soorten gebruik gekend, waaronder de rol als ontvangstgebouw voor de manifestatie E55 en als school, voordat het zijn huidige horecafunctie kreeg. In 1996 werd het eigendom van Stadsherstel Rotterdam, die het pand liet restaureren en de horecafunctie continueerde.

In 2017-2018 onderging het pand, onder leiding van Stadsherstel Rotterdam en Stichting Droom en Daad opnieuw een restauratie, waarbij het exterieur een op basis van kleuronderzoek historisch kleurenschema kreeg en het interieur hoogwaardig werd gerenoveerd.

Bureau Polderman heeft als onderlegger voor deze werkzaamheden een bouwhistorische verkenning voor het pand geschreven, met als doelstelling dat het een kader en een inspiratiebron voor het ontwerp zou vormen.

Naast de gebruikelijke waardenstelling, waarin beschreven is in welke delen de cultuurhistorische waarde van het monument zich manifesteert, leverde het rapport ook veel nieuwe informatie over de (bouw)geschiedenis van het pand op.

Een van de markantste conclusies was dat de alom aangenomen theorie dat de voor- en achtergevel van het pand in de 19e eeuw ooit moeten zijn ‘omgewisseld’ vrijwel zeker niet correct is en dat de huidige voorgevel daarmee altijd al die functie moet hebben gehad.

© 2024 BUREAU POLDERMAN.