Bureau voor Restauratie- en Monumentenadvies R. Polderman levert adviesdiensten op het gebied van de cultuurhistorie van ons gebouwd erfgoed.

Meer concreet: wij stellen plannen op voor de restauratie van monumenten, maken onderhoudsplannen, vragen subsidie aan, begeleiden de uitvoering van restauratie en onderhoud en verrichten bouwhistorisch onderzoek. Dit doen wij voor alle soorten monumenten: woonhuizen, boerderijen, kerken, stadsmuren, sluizen, gemalen, bruggen, forten enzovoorts.
 
Eendrachtsweg 67 3012 LG Rotterdam - 010 436 32 50 - info@bureaupolderman.nl